SNH48's Team SII. Their team color is Blue. They currently have 23 members.


 1. Chen GuanHui (小艾 Xiao Ai)
 2. Chen Si (陈教练 Coach Chen)
 3. Dai Meng (呆萌 Dai Meng)
 4. Miyazawa Sae (さえ Sae) - Team Kaigai
 5. Jiang Yun (mirai酱 Mirai-chan)
 6. Kong XiaoYin (消音姐 Xiaoyin Jie)
 7. Suzuki Mariya (まりやんぬ Mariyannu) - Team Kaigai
 8. Li YuQi (毛毛 MaoMao)
 9. Mo Han (momo) (Captain)
 10. Qian BeiTing (钱少 Qian Shao)
 11. Qiu XinYi (湾湾 WanWan)
 12. Sun Rui (三妹 San Mei)
 13. Shen ZhiLin (小双 Xiao Shuang)
 14. Wen JingJie (晶晶 JingJing)
 15. Wu ZheHan (五折 Wu Zhe, 姉さん Neesan) (Team X)
 16. Xu ChenChen (CC)
 17. Xu JiaQi (Kiki)
 18. Xu ZiXuan (络络 LuoLuo)
 19. Yuan DanNi (大妮子 Danizi, 丹妈 Dan Ma)
 20. Yuan YuZhen (俊俊)
 21. Zhao JiaMin (Savoki)
 22. Zhao Ye (腿腿 Tuitui)
 23. Zhang YuGe (小章鱼 Xiao ZhangYu)


Transferred
Wu ZheHan (五折 Wu Zhe) (姉さん Neesan) (SNH48 Research Students) (2015)

Graduated
Tang Min (图图 Tu Tu) (2013) (Keiyaku Sei)
Dong ZhiYi (空空 KongKong) (2013) (Keiyaku Sei)
Gu XiangJun (香菇君 Xianggu Jun) (2013) (Keiyaku Sei)
Zeng LinYu (Vicky) (2014) (Keiyaku Sei)
Gong XiaoHe (猫猫 Maomao) (2015)
Axact

MI Team

Metairuka Team yang memiliki hobi menterjemahkan segala berita dari AKB48 Groups dengan caranya masing-masing tanpa menghilangkan inti dari berita penting itu sendiri, Selamat membaca dan sebarkanlah positif kami.

Post A Comment: